คำค้น ค้นโดย สื่อ
 
  ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน   ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

 

: พุทธานุภาพ
: MCD-1017
: จินตนา สุขสถิตย์
: เพลงเทศกาล/ปลุกใจรักชาติ/ศาสน์/กษัตริย์/ไทยเดิม
: 125.00 บาท
  

รายละเอียดของเพลงในอัลบั้มชุดนี้ (ทั้งหมด 20 เพลง)
 
เพลง
ศิลปิน
เนื้อเพลง  
คนฟัง
1.
พุทธานุภาพ สุเทพ-สวลี-สันติ-ดาวใจ นำหมู่ศิลปินกว่า100คน โลกมีศาสดา ตถาคตอยู่ ผู้ตรัสรู้อริยสัจเป็นอรหันต์...    
2.
เมืองกังวล ดาวใจนำหมู่ศิลปิน เมืองใดรั้งสิ่งอันพึงมี ย่อมเสื่อมศักดิ์ศรี ไร้คุณค่า...    
3.
ความหวัง ภูวนาท คุณผลิน วันพระถึงละความชั่ว ละสิ่งเมามัวกิเลศตัณหา...    
4.
พุทธมามกะ ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์-สกาวใจนำหมู่ พวกเราชาวพุทธมามกะ นับถือคุณพระปกเกล้าเกศา...    
5.
พระรัตนตรัย สุเทพ วงศ์กำแหง องค์ใดพระสัมพุทธ ธ วิสุทธิ ผุดผ่องใส ตัดมูลกิเลสไกล...    
6.
คน ดาวใจ ไพจิตร ดวงดาววับวาวเคยเด่นพราวยังหล่น เมฆลอยเบื้องบนยังหล่นลงสู่ดิน...    
7.
เกิดมาพึ่งกัน สุเทพ วงศ์กำแหง เกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละดี ถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์...    
8.
ค่าน้ำนม-1 ดาวใจ ไพจิตร แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล...    
9.
หนึ่งในร้อย สุทพ-สวลี พราวแพรวอันดวงแก้วแวววาว สดสีงามหลายหลากมากงามภิรมย์...    
10.
อ้อมอกแม่ ดาวใจ ไพจิตร คำใดไม่ซึ้งตรึงใจเหมือนแม่ อันพระคุณปกแผ่มีแก่ลูกน้อยกลอยใจ...    
11.
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว สวลี ผกาพันธุ์ คนเราทุกคนว่ายวนผลกรรมนำเนื่อง ตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตน...    
12.
โชคมนุษย์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส โลกมนุษย์นี้ไม่มีที่แน่นอน ประเดี๋ยวเย็น ประเดี๋ยวร้อน...    
13.
วิสาขบูชา จินตนา สุขสถิตย์ วิสาฆบูชา นี้เป็นวันสำคัญ ชาวพุทธทราบเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติสุขสันต์...    
14.
ที่พึ่งใจ ธานินทร์ อินทรเทพ วิสาขบูชา นี้เป็นวันสำคัญ ชาวพุทธทราบเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติสุขสันต์...    
15.
พุทธธรรม สุเทพ วงศ์กำแหง พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ เป็นสัพพันญู ตรัสสอนความจริง...    
16.
ร่มอาราม ดาวใจ ไพจิตร วัดเป็นบุญเขต วิเศษสถาน เหมือนทิพวิมานของหมู่ประชา...    
17.
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ แม้ผู้ใดใฝ่รัก พันพัว ขออย่ามัวลุ่มหลงเกินไป...    
18.
โลกคืออะไร พนม นพพร โลกนี้ ยิ่งดู ยิ่งดูยอกย้อน เปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนเร้าใจ...    
19.
ค่าน้ำนม-2 ชาย เมืองสิงห์ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล...    
20.
เงินซื้อลมหายใจไม่ได้ ไชยา มิตรชัย-ยุ้ย ญาติเยอะ ศาสนาเราคลอดมาพร้อมพุทธกาล คนโบราณท่านเล่าขานมายืดยาว...    

<<กลับหน้าสินค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด ชั้น 10 อาคารสุขุมวิทสวีท 19/71-74 ถ.สุขุมวิท ซ.13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2651-1288-90 แฟกซ์ 0-2651-1283
Metro Records-Tape (1981) Co.,Ltd. 10th Floor, Sukhumvit Suite Building 19/71-74 Sukhumvit 13 Rd.,Wattana.Bangkok, Thailand 10110 Tel: +66 2651-1288-90 Fax: +66 2651-1283